Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Każdy użytkownik może zarządzać plikami cookie na swoim urządzeniu, może również całkowicie zablokować ich przyjmowanie. Blokada taka może jednak spowodować istotne ograniczenia w funkcjonalności serwisu.
+48 579 636 184
Zamknij
+48 579 636 184

JPK_V7

Preview files 1614223 1920

Od 1 października 2020 dla wszystkich podatników VAT zmieni się sposób prowadzenia ewidencji dotyczących podatku od towarów i usług. Z tą datą wejdzie w życie zmiana dotycząca przesyłanych deklaracji do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo zmiany przepisów wprowadzą obowiązek nadawania kodów do faktur. Ta zmiana bez wątpienia wydłuży proces przygotowania oraz rozliczania faktur.

Od 01.10.2020 zamiast deklaracji VAT oraz pliku JPK podatnicy będą mieli obowiązek składania jednego formularza JPK_V7. Będzie to struktura łącząca w sobie deklarację VAT oraz plik JPK. Pierwsze deklaracje JPK_V7 złożone będą do 25.11.2020 wykazujące rozliczenie za 10/2020.

Jednocześnie do obiegu z datą 01.10.2020 wprowadzone będą dodatkowe oznaczenia, które nadane będą w szczególności dla transakcji narażonych na oszustwa podatkowe.  Do faktur sprzedaży wystawionych od 01.10.2020 przypisane muszą zostać kody dotyczące transakcji.

Za błędy w przesłanym pliku JPK_V7 będzie groziła kara 500 zł. Kara w tej wysokości będzie naliczana za każdy błąd z osobna.

KODY GTU

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym itp. ( Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.)

GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust 5aa ustawy o VAT (dotyczy paliw, olejów napędowych, biopaliw, dostawy gazu itp.)

GTU_03 – dostawa m.in. oleju opałowego, olejów smarowych, oraz preparatów smarowych

GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz innych podobnych

GTU_05 – dostawa wybranych odpadów (w tym wyrobów wtórnych)

GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69, 94-96 załącznika nr 15 do ustawy VAT

GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych

GTU_08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych (a także niektórej biżuterii i jej elementów)

GTU_09 -  dostawa leków oraz wyrobów medycznych itp.

GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12 – świadczenie usług niematerialnych: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, head office, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

POZOSTAŁE KODY

RO – sprzedaż z kasy fiskalnej

WEW – dokumenty wewnętrzne np. sprzedaż bezrachunkowa

FP – faktura do paragonu

MK – metoda kasowa

MR_T – VAT marża usługi turystyczne

MR_UZ – dostawa towarów używanych

MPP – mechanizm podzielnej płatności

SW – sprzedaż wysyłkowa

TT_D – WDT transakcja trójstronna

I_42 / I_63 – transakcje importowe po których następuje WDT

B_SPV / S_SPV_DOSTAWA / S_MPV_PROWIZJA – transfery bonów

EE -  sprzedaż usług elektronicznych, telefonicznych, nadawczych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

IMP – import towarów spoza Unii Europejskiej

VAT_RR – faktury VAT RR

TT_WNT – WNT trójstronne

TP – podmioty powiązane

Od 2021 będzie oznaczenie dla faktury uproszczonej

 

Podkreślone  kody zostały dodatkowo opisane w poniższej części artykułu.

 

WYJAŚNIENIA

Poniżej zostały opisane poszczególne kody. Zapoznanie się z nimi jest istotne, ponieważ z ogólnych opisów często nie ma możliwości wywnioskować czego dokładnie dany kod dotyczy.

GTU_06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69, 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_06 zawiera następujące towary:

 • ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
 • ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
 • 26.20.1           Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
 • ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
 • 26.70.13.0      Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 • ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD
 • ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
 • ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

Należy przy tym pamiętać, że okazjonalna sprzedaż dotycząca np. sprzedaży komputera, czy aparatu fotograficznego z działalności musi być oznaczona kodem GTU_06.

GTU_07 dostawa pojazdów oraz części samochodowych

Dotyczy wyłącznie kodów CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, tzn.:

 • ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) - z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
 • Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
 • Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Zderzaki i ich części (8708 10 - tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)

Przedsiębiorca sprzedający części samochodowe musi zastanowić się czy powinien użyć kodu GTU_07. Sprzedaż np. poleasingowego samochodu objęte jest kodem GTU_07

GTU_10 sprzedaż budynków, budowli i gruntów

Kod GTU_10 dotyczy każdej sprzedaży budynków, budowli oraz gruntów. Również sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie go na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega pod kod GTU_10

Usługi budowlane nie są objęte tym kodem.

GTU_12 świadczenie usług niematerialnych: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, head office, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

W przepisach brak jest wyjaśnienia jakie dokładnie usługi o charakterze niematerialnym oznaczymy GTU_12. Pomocna w tym przypadku może być analiza PKD:

a. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,

b. księgowe: 69.20.2

c. prawne: 69.1

d. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1

e. marketingowe: 73.11.12

f. firm centralnych: 70.1

g. reklamowych: 73.1

h. badania rynku i opinii publicznej: 73.2

i. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.

j. usług szkoleniowych: 85.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie jest to katalog zamknięty, więc każdy przypadek należy przeanalizować oddzielnie.

GTU_13 świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

W tym transport drogowy, wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą, usługi związane z przeprowadzkami. W przypadku sprzedaży towarów oraz doliczenia do wartości sprzedaży ceny za transport towaru nie stosuje się kodu GTU_13.

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)

TP podmioty powiązane

Określenie podmioty powiązane zostało wyjaśnione w odrębnych przepisach. Związek dotyczy jednostek, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (związek, o którym mowa istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów).

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. )

 

Co istotne, do jednej faktury może zostać przypisane kilka kodów GTU. Dodatkowo kody trzeba stosować również przy fakturach zaliczkowych.

Szukasz biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się z nami!
Przedsiębiorcy znowu zapłacą większy ZUSKary za nieterminowe płatności